luni, 25 septembrie 2017

Adeziune


miercuri, 7 iunie 2017

17 IUNIE - ADUNARE GENERALA CCJ NEAMT


Stimati colegi,

Va anuntam ca pe data de 17 iunie, ora 10.00, va avea loc Adunarea Generala a Asociatiei Profesionale “Colegiul Consilierilor Juridici Neamt”, la sediul Tribunalului Neamt, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, din bulevardul Republicii nr. 5, Piatra Neamt.


Rugam toti membrii asociatiei noastre ca pana la data desfasurarii Adunarii Generale sa isi achite la zi cotizatiile restante, in vederea actualizarii tabloului profesional si comunicarii acestuia instantelor si institutiilor interesate.

miercuri, 24 mai 2017

Anunt angajare consilier juridic SJAN

Stimati colegi,
Avand in vedere solicitarea Serviciului Judetean de Ambulanta Neamt adresata CCJ Neamt ca, in conformitate, cu prevederile art. 9) alin.2) din HG nr. 497 din 26 mai 2010, sa desemnam doi consilieri juridici definitivi pentru a participa in comisia de concurs pentru ocuparea postului de consilier juridic , grad IA din cadrul acestei institutii publice ce va avea loc incepand cu 19.06.2017 , va rugam ca , in termen de 4 zile lucratoare sa va exprimati optiunea de participare (tel: 0753040395).


Detalii legate de concurs le gasiti in anuntul de mai jos:


Serviciul de Ambulanţă Judeţean Neamţ, cu sediul în Piatra Neamţ, Str. Dimitrie Leonida, Nr. 151, organizează concurs de ocuparea a postului vacant de CONSILIER JURIDIC GRAD I A din cadrul Compartimentului legislație și contencios, dupa cum urmeaza:

19.06.2017 –  ora 12,00 -   examen / concurs proba scrisa;
21.06.2017 –  ora 10,00  –  interviu


    Condiţii specifice pentru participarea la concurs:
 1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice;
 2. 6 ani si  6 luni vechime in specialitate.

            Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la secretariatul unităţii din Str. Dimitrie Leonida, Nr. 151, până la data de 12.06.2017 ora 15,00.
            Relaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea concursului se pot obţine de la Biroul RUNOS, telefon 0233 / 212020, int. 215.

            Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:
 1. Act de identitate ( original  + copie );
 2. Cerere de înscriere;
 3. Diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice ( original  + copie );
 4. Adeverinta care sa ateste calitatea de consilier juridic definitiv;
 5. Raport salariat sau carnet de muncă cu vechimea in specialitatea de consilier juridic  de minim 6 ani si 6 luni;
 6. Cazier judiciar ( original );
 7. Adeverinţă medicală de la medicul de familie în care se vor stipula toate antecedentele personale patologice ( original );
 8. Curriculum vitae;
 9. Recomandare de la ultimul loc de munca / copie dupa fisa de evaluare a performantelor profesionale;  
 10. Taxa de concurs 50 lei.          MANAGER GENERAL INTERIMAR,                                       BIROUL R.U.N.O.S,
DR. ALBU DORICE                                               REF. CLAUDIA BAICU

luni, 8 mai 2017

Examen de stagiu pentru consilierii juridici stagiari

Stimați colegi, 
vă comunicăm că a fost stabilită data examenului de stagiu pentru consilierii juridici stagiari: 27 mai 2017, ora 10.00 la sediul SC Locativ Serv SRL, la Mall Forum Center, str. Cuiejdi nr.1B, et.3, Piatra-Neamț.
Predarea lucrărilor și înscrierea se vor face până la data de 19 mai 2017 (inclusiv) la d-na decan.
Succes!
Pentru informații suplimentare, vă rog să sunați la nr. 0749282291.


luni, 11 iulie 2016

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de “consilier juridic definitiv” în cadrul Serviciului JuridicApa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de “consilier juridic definitiv” în cadrul Serviciului Juridic.

Definirea oficială a postului: consilier juridic
Poziţie COR: 261103

1. Nivelul de studii: Superioare de specialitate în domeniul juridic   
2. ExperienţăConstituie avantaj experienţă în activităţi similare cu cele ale postului: litigii cu profesionişti, contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă.
3. Departament: Serviciul Juridic
4. Cunoştinţe:           
- Legislaţia specifică activităţilor desfăşurate în departament;
- Legislaţia privind serviciile de gospodărie comunală;
- Cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a Companiei.
- Operare P.C. (Ms Office).

5. Atribuţii Generale:
- Reprezentarea Companiei în faţa instanţelor judecătoreşti
- Reglementarea raporturilor de muncă
- Reglementarea activităţii comerciale
- Reglementarea activităţii de achiziţii publice.

6. Aptitudini cognitive:
Abilitatea generală de învăţare – capacitatea de a dobândi noi cunoştinţe şi de a opera cu ele.          
Aptitudine verbală –  înţelegerea sensurilor cuvintelor şi operarea corectă cu acestea.
Abilităţi funcţionăreşti – capacitatea de a identifica detalii semnificative şi greşeli din materiale scrise şi tabele.
Capacitate decizională – capacitatea de a lua decizii, de a alege alternativa cea mai raţională dintr-o mulţime de variante disponibile (raţionalitatea decidentului).

7. Caracteristici de personalitate:
- persoană orientată spre investigare, uşurinţă în comunicare, sociabilitate;
- interes pentru cei din jur, respectarea părerilor şi drepturilor celorlalţi, bunăvoinţă, atitudine amabilă;
- conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor, responsabilă;
- un bun echilibru emoţional şi în situaţii de stres;
- capabilă să judece lucrurile şi să acţioneze în mod independent.
Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie și CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 19.07.2016, orele 12.00, urmând ca în aceeaşi zi, până la orele 16.00, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 21.07.2016, cu începere de la ora 09.00, la sediul Companiei din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu nr. 20 şi va consta într-o testare scrisă urmată de interviu.
Punctajul se va acorda astfel:
- testarea scrisă totalizeaza 100 pct si va avea o pondere de 70% din punctajul total;
- interviul, va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de pct cu pondere de 30% din punctajul total
- formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obtinut la testare practica/100)x70 + (pct obt interviu/70)x30.
Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 70 de puncte la testarea scrisă si 49 de puncte la interviu.

Tematica pentru verificarea cunoştinţelor:

Cunoştinţe teoretice în materia serviciilor comunitare de utilităţi publice, administraţie publică locală, drept societar, legislaţia muncii, legislaţie achiziţii publice.

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340, interior 150, Biroul Resurse Umane

luni, 30 mai 2016

CONVOCARE

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ – 09 IUNIE 2016, ORA 16:30

În temeiul art. 17 din Statut, Consiliul Director al Colegiului Consilierilor Juridici Neamt convoacă Adunarea Generală a membrilor pentru data de 09 iunie 2016, ora 16:30 –la Tribunalul Neamt- Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal , Sala A, parter, b-dul Republicii, nr.16., mun. Piatra Neamt, Neamt
Ordinea de zi:
1)prezentarea raportului de activitate al Consiliului Director pe anul 2015;
2) prezentarea situației financiare pe anul 2015, raportul comisiei de cenzori, descarcarea de gestiune a Consiliului Director;
3) prezentarea stadiului proiectului de modificare a legii privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic și a demersurilor de susținere ce trebuie intreprinse la nivelul fiecărui Colegiu și de către fiecare consilier juridic în vederea adoptării legii. Proiectul urmează să intre în dezbaterea Senatului, având aviz favorabil din partea Consiliului Legislativ. Puteți consulta proiectul aici:http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L138&an_cls=2016

4) diverse.

Având în vedere importanța celor puse în discuție și, în special, demersurile de susținere a proiectului de lege a profesiei, rugăm toți membrii să dea curs acestei convocări.

Decan,
Cons.jr. Valentina Cirligeanu

marți, 5 aprilie 2016

ANUNT TRIBUNALUL NEAMT

În conformitate cu prevederile art. 26 alin.9 din Legea nr. 115/2015, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi faţă de dispoziţiile cuprinse în calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016, aducem la cunoştinţă că, la data de 09.04.2016, ora 10.00, va avea loc, la sediul Tribunalului Neamţ, din municipiul Piatra Neamţ, B.dul Decebal nr.5, Camera de Consiliu, tragerea la sorţi pentru desemnarea preşedintelui şi locţiitorului Biroului Electoral Judeţean Neamţ şi a preşedinţilor şi locţiitorilor birourilor electorale de circumscripţie.


marți, 22 martie 2016

ANUNT TRIBUNALUL NEAMT

TRIBUNALUL NEAMT - în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor autorităţilor locale din anul 2016, în temeiul prevederilor art. 26 alin.5 din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la cunoştinţă persoanelor licenţiate în ştiinţe juridice că, începând cu data de 03.03.2016 şi până la data de 05.04.2016 au posibilitatea de a formula cereri pentru înscrierea în lista propusă de Preşedintele tribunalului pentru tragerea la sorţi a preşedinţilor/locţiitorilor birourilor electorale de circumscripţie organizate pe raza judeţului Neamţ.
Cererile vor fi însoţite de Cl/BI şi de o copie a diplomei de absolvire a
studiilor juridice - specializarea DREPT. Modelul cererii poate fi accesat pe sit-ul instituţiei noastre, la secţiunea „INFORMA ŢII DE INTERES PUBLIC - ALEGERI LOCALE 2016" . Cererile însoţite de celelalte documente vor fi depuse la Tribunalul Neamţ - Secţia Penală şi Secţia I Civilă - din Piatra Neamţ, B.dul Decebal nr.5, la etajul 3, la Secretariat, în zilele de luni-vineri. între orele 10.00-13.00.