miercuri, 24 mai 2017

Anunt angajare consilier juridic SJAN

Stimati colegi,
Avand in vedere solicitarea Serviciului Judetean de Ambulanta Neamt adresata CCJ Neamt ca, in conformitate, cu prevederile art. 9) alin.2) din HG nr. 497 din 26 mai 2010, sa desemnam doi consilieri juridici definitivi pentru a participa in comisia de concurs pentru ocuparea postului de consilier juridic , grad IA din cadrul acestei institutii publice ce va avea loc incepand cu 19.06.2017 , va rugam ca , in termen de 4 zile lucratoare sa va exprimati optiunea de participare (tel: 0753040395).


Detalii legate de concurs le gasiti in anuntul de mai jos:


Serviciul de Ambulanţă Judeţean Neamţ, cu sediul în Piatra Neamţ, Str. Dimitrie Leonida, Nr. 151, organizează concurs de ocuparea a postului vacant de CONSILIER JURIDIC GRAD I A din cadrul Compartimentului legislație și contencios, dupa cum urmeaza:

19.06.2017 –  ora 12,00 -   examen / concurs proba scrisa;
21.06.2017 –  ora 10,00  –  interviu


    Condiţii specifice pentru participarea la concurs:
 1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice;
 2. 6 ani si  6 luni vechime in specialitate.

            Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la secretariatul unităţii din Str. Dimitrie Leonida, Nr. 151, până la data de 12.06.2017 ora 15,00.
            Relaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea concursului se pot obţine de la Biroul RUNOS, telefon 0233 / 212020, int. 215.

            Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:
 1. Act de identitate ( original  + copie );
 2. Cerere de înscriere;
 3. Diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice ( original  + copie );
 4. Adeverinta care sa ateste calitatea de consilier juridic definitiv;
 5. Raport salariat sau carnet de muncă cu vechimea in specialitatea de consilier juridic  de minim 6 ani si 6 luni;
 6. Cazier judiciar ( original );
 7. Adeverinţă medicală de la medicul de familie în care se vor stipula toate antecedentele personale patologice ( original );
 8. Curriculum vitae;
 9. Recomandare de la ultimul loc de munca / copie dupa fisa de evaluare a performantelor profesionale;  
 10. Taxa de concurs 50 lei.          MANAGER GENERAL INTERIMAR,                                       BIROUL R.U.N.O.S,
DR. ALBU DORICE                                               REF. CLAUDIA BAICU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentati aici: