luni, 30 mai 2016

CONVOCARE

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ – 09 IUNIE 2016, ORA 16:30

În temeiul art. 17 din Statut, Consiliul Director al Colegiului Consilierilor Juridici Neamt convoacă Adunarea Generală a membrilor pentru data de 09 iunie 2016, ora 16:30 –la Tribunalul Neamt- Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal , Sala A, parter, b-dul Republicii, nr.16., mun. Piatra Neamt, Neamt
Ordinea de zi:
1)prezentarea raportului de activitate al Consiliului Director pe anul 2015;
2) prezentarea situației financiare pe anul 2015, raportul comisiei de cenzori, descarcarea de gestiune a Consiliului Director;
3) prezentarea stadiului proiectului de modificare a legii privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic și a demersurilor de susținere ce trebuie intreprinse la nivelul fiecărui Colegiu și de către fiecare consilier juridic în vederea adoptării legii. Proiectul urmează să intre în dezbaterea Senatului, având aviz favorabil din partea Consiliului Legislativ. Puteți consulta proiectul aici:http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L138&an_cls=2016

4) diverse.

Având în vedere importanța celor puse în discuție și, în special, demersurile de susținere a proiectului de lege a profesiei, rugăm toți membrii să dea curs acestei convocări.

Decan,
Cons.jr. Valentina Cirligeanu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentati aici: