vineri, 29 august 2014

HOTARAREA NR. 1/21 iunie 2014

HOTARAREA NR. 1/21 iunie 2014
                                   
   Adunarea Generala Ordinara a Asociatiei Profesionale”Colegiul Consilierilor Juridici Neamt”;
   Avand in vedere disp. art 21 si 23 din Ordonanta nr. 26 din 30.01.2000  republicata, cu privire la asociatii si fundatii, modificata si completata precum si Legea 514 din 28.11.2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic;
   In  temeiul prevederilor art. 14-19 din Statutul Asociatiei profesionale”  Colegiul Consilierilor Juridici Neamt” ( cu modificarile si completarile ulterioare),

HOTARASTE:

   Art.1. Isi insuseste si aproba  raportul privind activitatea privind activitatea desfasurata  in cadrul Asociatiei Profesionale  Colegiul Consilierilor Juridici Neamt” pentru anul 2013.
   Art.2. Isi insuseste si aproba indicatorii financiari si contabili pentru anul 2013.
   Art.3 . Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului director la sfarsitul mandatului de 2 ani , respective 16.06.2012  -21 .06.2014.
   Art.4. Aproba componenta  comisiei de validare a voturilor si a alegerii comitetului director.
   Art.5. Aproba modificarile si completarile Statutului Consulierilor Juridici, urmand a se intocmi act additional la acesta.
   Art.6. Ia nota si isi insuseste Procesul Verbal incheiat de Comisia de numarare a voturilor si validare a Consiliului director si a comisiilor care functioneaza pe langa Consiliul Director pentru un mandat de 5 ani, dupa cum urmeaza:
   Consiliul Director:
     Decan :Cirligeanu Valentina
     Prodecan:Rusu Costel
     Membru:Baroi Victoria;
   Secretar:
     Mihailescu Turturica
   Trezorier:
     Asandulesei Miruna
   Cenzori :
     Asandei Constantin Cosmin
     Niunim Tiberiu
     Bradulet Vasilica
   Comisia de examinare definitivat:
     Mitroi Adela
     Rusu Costel
     Marghidan Camelia
   Comisia de formare profesionala:
     Andronache Andreea
     Bors Manuela
     Lupu Mihaita
   Comisia de disciplina:
     Harabagiu Emil
     Baroi Dragos Mihai

     Niunim Tiberiu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentati aici: