vineri, 29 august 2014

ACT ADITIONAL NR. 3 din 21 iunie 2014

ACT ADITIONAL NR. 3 din 21 iunie 2014,
privind
MODIFICAREA SI COMPLETAREA STATUTULUI 
COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI NEAMT

In temeiul dispozitiilor art.19 alin 5 si 6 din Statutul COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI NEAMT, Adunarea Generala ordinara stabileste modificarea si completarea unor articole dupa cum urmeaza:

Art.1 alin 2 se va modifica astfel:Sediul CCJ Neamt , va fi incepand cu data de 01.06.2014:Piatra  Neamt, str. Costache Negri , nr. 6,bl. D7 sc.A , ap.2 , judetul Neamt;
Se modifica art. 9 lit c (modificat prin actul additional nr. 1 /2011), astfel:
“Taxa de inscriere in Asociatia Profesionala a Colegiului Consilierilor Juridici Neamt va fi de 200 lei ,incepand cu 01.iulie 2014.”
Art. 14 alin 4 se va modifica astfel:”Alegerea membrilor Consiliului Director se va face pe functii:decan ,prodecan si membru alesi prin vot secret, pentru un mandat de cinci ani.Acestia pot fi realesi pentru cel mult inca un mandat de cinci ani.”
Se completeaza art .15 (mododificat prin actul additional nr.1/2011) in  sensul:”membrii Consiliului Director pot acorda ,in conditii deosebite , derogarea de la conditiile de vechime prevazute de Statut, pentru a fi desemnati in Colegiul Director.
Art.20 alin 2 se modifica astfel:”Consiliul Director va fi format din 3(trei ) membri alesi pentru un mandat de 5 ani , avand posibilitarea sa fie realesi pentru inca un mandate.
La art. 21 lit s se indreapta eroarea materiala, in sensul schimbarii notiunii de” societate comerciala” in” societate profesionala.”
Art. 32 se modifica in sensul:Comisiile constituite in cadrul CCJ Neamt vor fi formate din trei membri din care va fi ales presedintele comisiei.
Se insereaza un nou articol care prevede: Comisia de examinare profesionala va intocmi un Regulament de  organizare si desfasurare a a examenelor de definitivare in profesie si de reconfirmare cu celelalte profesii juridice, regulament ce va fi avizat de Consiliul director si publicat pe blogul CCJ Neamt, spre luare la cunostinta;
Prezentele modificari, aprobate in Adunarea Generala  a Colegiului Consilierilor Juridici Neamt ,vor fi republicate in forma Statutului Colegiului Consilierilor Juridici , actualizat.


PRESEDINTELE PREZIDIULUI ADUNARII GENERALE:
DECAN :
Cirligeanu Valentina

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentati aici: