vineri, 4 decembrie 2015

Inscriere in Corpul experților electorali


Dragi colegi, aducem la la cunoștința persoanelor interesate, faptul că Autoritatea Electorală Permanentă organizează înscrieri pentru Corpul experților electorali pe bază de aviz favorabil și pe bază de examen, pentru alegerile ce vor fi organizate în anul 2016.

În situația în care îndepliniți condițiile legale menționate în Materialul de informare anexat, vă rugăm să completați și să înaintați Cererile către dna. Decan, Valentina Cirligeanu. Cererile vor fi însoțite de copii ale actelor de identitate și ale actelor de studii.

- sau descarca documentul de aici!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentati aici: