vineri, 16 octombrie 2015

Examen de definitivat, sesiunea noiembrie 2015


Stimati colegi,
Pe data de  07.11.2015, ora 9,00, se va desfasura examenul de definitivare in profesie pentru consilierii juridici care indeplinesc conditiile in anul 2015.

Examenul va consta  prin sustinerea a doua probe:
a)       prezentarea unei lucrari de sinteza la alegerea candidatului insotita de un referat din partea indrumatorului de stagiu;
b)       examen scris tip grila, care va cuprinde intrebari din urmatoarele materii:
-          organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic
-          drept civil
-          drept penal
-          drept procesual civil
-          drept procesual penal
-          drept comercial
-          drept administrativ
Pecizam ca lucrarea  de sinteza va dezbate o tematica din materiile obligatorii pentru testul grila. Lucrare scrisa va fi predata, in doua exemplare, cel mai tarziu la data de 30.10.2015.

Dosarele de inscriere a candidatilor la examenul de definitivat in profesia de consilier juridic, sesiunea  noiembrie 2015 trebuie sa contina :

-cerere inscriere sustinere examen;
-dovada efectuarii stagiului obligatoriu de 2 ani (adeverinta vechime de la angajatori ),
În cazul în care stagiul de 2 ani se constituie din perioade lucrate la mai mulţi angajatori, vor fi prezentate adeverinţe de la toţi angajatorii. În lipsa/ imposibilitatea procurării adeverinţelor va fi depusă o copie certificată a carnetului de muncă, completat la zi sau copii certificate ale contractelor individuale de muncă, din care să rezulte perioada stagiului în funcţia de consilier juridic ;
-dovada achitarii cotizatiei la CCJ Neamt la zi; dovada platii taxei de examinare de 200 lei ;
-lucrare de sinteza in 2 exemplare insotita de referatul consilierului juridic definitiv indrumator.

Cererea de inscriere la examenul pentru obtinerea titului de consilier juridic definitiv se poate descarca 


sau 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentati aici: