marți, 2 iunie 2015

CONVOCARE


  Colegiul Consilierilor Juridici Neamt, membru al Ordinului Consilierilor Juridici din Romania, in conformitate cu Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, anunţă membrii asociaţi că pe data de 06.06.2015, ora 10:00, respectiv 11, va avea loc la Tribunalul Comercial din B-dul Republicii, in sala de sedinte, Adunarea Generală ordinara cu urmatoarea ordine de zi:

     1. Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului de Conducere;
- Raportul de activitate al comisiei privind  Stagiului si Pregatire Profesionala pe anul 2014.
2. Prezentarea Bilantului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014.
3. Prezentarea , discutarea şi aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2014.
4. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Conducere pentru exercitiul financiar al anului 2014;
5. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015.
6. Prezentarea , discutarea si aprobarea Proiectului de activităti pe anul 2015.
7. Propuneri de completare si actualizare a Statutului CCJ Neamt.

   In conformitate cu prevederile art. 5.1 lit. a din Statutul C.C.J. Neamt, au drept de vot membrii asociati participanti care au platit cotizatia la zi.
   Votul se poate exprima si prin mandatar cu procură sau imputernicire care se vor depune in scris la Secretariatul C.C.J.Neamt cu cel tarziu 1(una) zi inainte de sedinta.

Consiliul de Conducere al C.C.J. Neamt

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentati aici: