vineri, 3 octombrie 2014

DOSARUL DE INSCRIEREDosarele de inscriere a candidatilor la examenul de definitivat in profesia de consilier juridic, sesiunea octombrie 2014 trebuie sa contina :

-cerere inscriere sustinere examen;
-dovada efectuarii stagiului obligatoriu de 2 ani (adeverinta vechime de la angajatori ),
În cazul în care stagiul de 2 ani se constituie din perioade lucrate la mai mulţi angajatori, vor fi prezentate adeverinţe de la toţi angajatorii. În lipsa/ imposibilitatea procurării adeverinţelor va fi depusă o copie certificată a carnetului de muncă, completat la zi sau copii certificate ale contractelor individuale de muncă, din care să rezulte perioada stagiului în funcţia de consilier juridic ;
-dovada achitarii cotizatiei la CCJ Neamt la zi; dovada platii taxei de examinare de 200 lei ;
-lucrare de sinteza in 3 ex insotita de referatul consilierului juridic definitiv.

Relatii suplimentare -Presedinte Comisie d-na cons jur. Adela Mitroi :0756/492263

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentati aici: