marți, 18 decembrie 2012

Anunt cursuri MEDIATOR


CAMERA DE ARBITRAJ SI MEDIERE,  furnizor naţional autorizat de Consiliul de mediere,  organizează in  PIATRA NEAMT   cursuri de formare iniţială   pentru  profesia de mediator  ,,Medierea- metodă alternativă de soluţionare a conflictelor”.

Cursurile au o durată de 90 de ore şi se desfăşoară incepand cu data de 02 februarie 2013.
Taxa de participare este de 3.600 lei şi include taxa de examinare. Pentru persoanele care achita integral pana la data de 15 ianuarie 2013, taxa se reduce la 3.250 lei.


        Pentru înscriere sunt necesare:

-         copie C.I.;
-         datele persoanei fizice/ persoanei juridice pentru care se încheie contractul de formare profesională.
 
      De asemeni, pentru dosarul fiecărui participant sunt necesare următoarele acte:

-          copie C.I.;

-          copie certifcat de naştere;

-          copie certificat de căsătoie (dacă este cazul);

-          copii după diplome ale studiilor superioare absolvite;

-          CV (de preferat în format european).

 Aceste documente trebuie aduse în copii simple, pe care fiecare persoană va scrie  ,,conform cu originalul”  şi semnează. Nu trebuie legalizate aceste acte.

Pentru date şi informaţii suplimentare:  telefon mobil 0746/263600 sau la adresa de e-mail cameradearbitrajsimediere@gmail.com.