miercuri, 13 iunie 2012

PROIECTUL ORDINII DE ZI


PROIECTUL ORDINII DE ZI

al Adunarii  Generale anuale a Asociatiei profesionale  “COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI NEAMT “ ;

            Avand in vedere dispozitiile art.21 si ale art.23 din Ordonanta  nr. 26 din 30.01.2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr. 246 din 18.07.2005, coroborate cu Legea nr.514 din 28.11.2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic;

            In temeiul prevederilor art.14 – 19 din Statutul Asociatiei profesionale “COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI NEAMT “( cu modificarile si completarile ulterioare );


1.     RAPORTUL privind activitatea desfasurata in cadrul Asociatiei profesionale  “COLEGIUL  CONSILIERILOR  JURIDICI  NEAMT “ de la Adunarea Generala precedenta si pana in prezent.

2.     Prezentarea spre analiza si adoptare a indicatorilor financiari si contabili pentru anul 2011 - 2012. Sinteza bilant.

3.     Raportul Consiliului Director privind gestiunea patrimoniului Asociatiei profesionale “ Colegiul Consilierilor Juridici Neamt “ si stadiul incasarii cotizatiilor statutare. Descarcarea de gestiune

4.     Prezentarea pentru analiza si adoptare a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012.

5.     Alegerea DECANULUI, PRODECANULUI si MEMBRILOR Consiliului director al Asociatiei profesionale “ COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI NEAMT “ pentru un mandat de 2 ani, respectiv 2012 – 2014.

6. Alegerea presedintilor si membrilor Comisiilor de specialitate ale asociatiei profesionale pentru un mandat de 2 ani, respectiv 2012 – 2014.

7.  Alegerea Comisiei de cenzori.

       8.       Aprobarea  TABLOULUI PROFESIONAL al  Asociatiei profesionale “COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI NEAMT ”, actualizat la data de 16 iunie 2012.

             9.    DIVERSE :

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentati aici: