marți, 5 aprilie 2011

PROIECTUL ORDINII DE ZI


COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI NEAMT
PROIECTUL ORDINII DE ZI
al Adunarii Generale anuale a Asociatiei profesionale
“COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI NEAMT”;

Avand in vedere dispozitiile art.21 si ale art.23 din Ordonanta nr. 26 din 30.01.2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr. 246 din 18.07.2005, coroborate cu Legea nr.514 din 28.11.2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic;
In temeiul prevederilor art.14 – 19 din Statutul Asociatiei profesionale “COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI NEAMT” (cu modificarile si completarile ulterioare );

1. RAPORTUL privind activitatea desfasurata in cadrul Asociatiei profesionale “COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI NEAMT” de la Adunarea Generala precedenta si pana in prezent.
2. Prezentarea spre analiza si adoptare a indicatorilor financiari si contabili pentru anul 2010. Sinteza bilant.
3. Raportul Consiliului Director privind gestiunea patrimoniului Colegiului Consilierilor Juridici Neamt si stadiul incasarii cotizatiilor statutare.
4. Prezentarea pentru analiza si adoptare a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011.
5. Alegerea unui alt membru al Consiliului Director in locul doamnei consilier juridic definitiv Voican Liliana, care a optat pentru trecerea in profesia de avocat.
6. Validarea numirii ca trezorier al C.C.J. Neamt a doamnei consilier juridic definitiv Asandulesei Elena - Miruna.
7. Confirmarea noii componente a Comisiei de cenzori care va functiona de la aceasta data, pana la alegerile viitoare cu urmatorii membrii:
a. ____________________________________;
b. ____________________________________.
8. Aprobarea TABLOULUI PROFESIONAL al Asociatiei profesionale “COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI NEAMT”, actualizat la data de 31 martie 2011.
9. Validarea numirii dl. prodecan Emil Harabagiu ca purtator de cuvant al CCJ Neamt.
10. Diverse.

PREZIDIUL ADUNARII GENERALE ORDINARE,

PRESEDINTE,                                                                                       Membrii,

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentati aici: