miercuri, 27 octombrie 2010

INFORMARE JURIDICA

Va inaintam spre informare actele normative publicate in Monitorul Oficial partea I, in perioada ianuarie –octombrie 2010, pe care le consideram importante in desfasurarea activitatii dvs. M.O. 674/04.10 - O.U.G. nr. 90/2010 din 29/09/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale In conformitate cu noile prevederi, incepand cu 1 ianuarie 2011, situatiile financiare anuale si documentele anexate acestora (raportul administratorilor, al comisiei de cenzori sau raportul de audit, dupa caz) se depun numai la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, urmand ca acesta sa transmita pe cale electronica aceste documente catre Registrul Comertului. Atentie insa, potrivit legii, pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale trebuie sa fie depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial. In plus, in cazul societatilor pe actiuni nedepunerea hotararilor la Registrul Comertului se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 10.000 lei. Prin urmare, chiar daca situatiile financiare nu mai trebuie depuse la Registrul Comertului, hotararile A.G.A. prin care se aproba situatiile financiare trebuie sa se depuna in continuare la Registru.

In continuare se mentine obligatia ca societatile comerciale care au o cifra anuala de afaceri de peste 10 milioane lei sa publice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a un anunt prin care se confirma depunerea situatiilor financiare anuale. Au fost aduse si cateva reglementari privind fuziunile si divizarile societatilor comerciale. Astfel, daca creditor nu a obtinut realizarea creantei sale de la societatea careia ii este repartizata creanta prin divizare, toate societatile participante la divizare vor raspunde pentru obligatia in cauza, pana la concurenta valorii activelor nete care le-au fost repartizate prin divizare, cu exceptia societatii careia i-a fost repartizata obligatia respectiva, care va raspunde nelimitat. O.N.R.C. va fi obligat ca in termen de 3 zile de la data depunerii proiectului de fuziune/divizare sa transmita A.N.A.F. un anunt cu privire la depunerea proiectului. Potrivit noilor prevederi, formularea unei opozitii din partea creditorilor sociali nu va mai avea ca efect suspendarea executarii fuziunii sau divizarii si nu va mai impiedica realizarea fuziunii sau divizarii, opozitiile fiind judecate de urgent si cu precadere. In cel mult 3 luni de la data publicarii proiectului de fuziune sau de divizare in Monitorul Oficial, adunarea generala a fiecarei societati participante va hotari asupra fuziunii sau divizarii, cu respectarea conditiilor privind convocarea ei. Prevederile privind fuziunile si divizarile se aplica doar operatiunilor pentru care proiectul de fuziune, respectiv proiectul de divizare va fi publicat dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante. M.O. 674/04.10 - Ordin nr. 1377/2010 din 01/10/2010 pentru aplicarea prevederilor art. 11 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001 Personalul din cadrul compartimentelor juridice si/sau economice de la nivelul caselor judetene de pensii, respectiv de la nivelul Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti este imputernicit sa constate contraventiile si sa aplice amenzile prevazute la art. 11 din H.G. nr. 1.768/2005 pentru preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001. M.O. 670/01.10 - Ordin nr. 2520/2010 din 27/09/2010 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta de catre contribuabilii mari si mijlocii Contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, definiti conform reglementarilor in vigoare, cat si sediile secundare ale acestora au obligatia depunerii declaratii fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin intermediul Sistemului Electronic National. Semnarea declaratiilor fiscale se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii privind semnatura electronica. In acest sens, Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu obligatiile cu termen de declarare 25 noiembrie 2010. M.O. 669/30.09 - O.U.G. nr. 87/2010 din 29/09/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal Prezenta Ordonanta a eliminat impozitul minim incepand cu 1 octombrie 2010. In acest sens, pentru anul 2010 se vor aplica urmatoarele prevederi: - Pentru trimestrul III se va calcula impozitul pe profit ca si pana acum prin compararea cu impozitul minim pe trimestrul III, declarandu-se si platindu-se suma cea mai mare dintre cele doua; - Pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2010 se va calcula impozitul pe profit cumulat de la inceputul anului, se va compara acest impozit cu impozitul minim recalculat pentru perioada respectiva si se va face o declaratie de impozit pe profit distincta care se va depune pana pe 25 februarie 2011. Tot pana la aceasta data se vor achita si eventualele diferente rezultate din calcule. - Pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2010 se va face o declaratie separata de impozit, fiind luate in considerare doar veniturile si cheltuielile inregistrate in acest trimestru. Termenul de depunere al acestei declaratii este 25 aprilie 2011 in cazul in care la trimestrul IV s-a declarat impozitul pe profit la nivelul celui inregistrat in trimestrul III. In cazul in care contribuabilul a optat pentru definitivarea exercitiului financiar pana la 25 februarie (nu a declarat nici un impozit in declaratia depusa pentru luna decembrie), termenul de depunere a declaratiei mentionate la acest punct va fi 25 februarie 2011. Pierderea fiscala inregistrata in cele doua perioade aferente anului 2010 se recupereaza potrivit prevederilor art. 26 din Codul fiscal, fiecare perioada fiind considerata an fiscal in sensul perioadei de 5 ani, respectiv 7 ani. M.O. 669/30.09 - O.U.G. nr. 88/2010 din 29/09/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal A scazut procentul dobanzilor datorate pentru plata cu intarziere a obligatiilor fiscale de la 0,05% pe zi intaziere la 0,04% pentru fiecare zi de intarziere. Noul procent de dobanda se va aplica incepand cu 1 octombrie 2010. S-au modificat si regulile privind compensarea datoriilor si creantelor la buget. Creantele fiscale ale debitorului se compenseaza cu obligatii datorate aceluiasi buget, urmand ca din diferenta ramasa sa fie compensate obligatiile datorate altor bugete, in mod proportional. Compensarile se vor efectua din oficiu sau la cerea contribuabililor, acestea operand de drept la data la care creantele exista deodata, fiind deopotriva certe, lichide si exigibile. Astfel, a fost eliminata prevederea potrivit careia compensarea opera de drept la data inregistrarii acesteia de catre organul fiscal atunci cand nu era efectuata ca urmare a solicitarii contribuabilului. Prevederile privind compensarile se vor aplica incepand cu 1 noiembrie 2010. Pentru creantele care la data de 1 noiembrie 2010 nu au fost stinse se vor aplica urmatoarele reguli: - daca o creanta indeplineste conditiile de exigibilitate la data de 1 noiembrie 2010, iar a doua creanta indeplineste conditiile de exigibilitate dupa data de 1 noiembrie 2010, compensarea opereaza cu data la care a doua creanta indeplineste conditiile de exigibilitate; - daca ambele creante indeplinesc conditiile de exigibilitate la data de 1 noiembrie 2010, compensarea va opera cu data de 1 noiembrie 2010 Prin aceasta O.U.G. s-a introdus si posibilitatea supsendarii executarii silite in cazul in care se depune o cerere de restituire/rambursare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decat creanta fiscala pentru care s-a inceput executarea silita. Executarea silita se suspenda de la data depunerii cererii, putand fi reluata numai supa solutionarea cererii de rambursare. De asemenea, executarea silita nu poate incepe daca este in curs de solutionare o cerere de restituire/rambursare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decat creanta fiscala datorata de debitor. M.O. 661/27.09 - Hotarare nr. 955/2010 din 08/09/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.425/2006 M.O. 654/22.09 - O.U.G. nr. 85/2010 din 20/09/2010 privind modificarea art. 1 din O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de înregistrare în registrul comertului A fost prelungit termenul in care competenta de solutionare a cererilor de înregistrare în registrul comertului si, dupa caz, a altor cereri aflate în competenta de solutionare a judecatorului delegat apartine directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoanei ori persoanelor desemnate de catre directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului pana la momentul reglementarii activitatii de înregistrare în registrul comertului efectuata de registratori comerciali, fara ca acest termen sa fie stabilit clar. M.O. 654/22.09 - O.U.G. nr. 84/2010 din 20/09/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Una dintre principalele modificari vizeaza cresterea amenzilor pentru nerespectarea prevederilor legii. Astfel, au crescut amenzile pentru nerespectarea obligatiei de a angaja persoane cu handicap in conditiile legii sau de a plati fondul de handicapati de catre agentii economici obligati potrivit legii, noua amenda fiind de la 15.000 lei la 20.000 lei. M.O. 639/13.09 - Ordin nr. 1294/2010 din 10/09/2010 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, si a Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004 Prezentul ordin aproba nolie formulare de declaratii ce vor fi folosite si pentru declararea contributiilor de asigurari sociale si somaj pentru cntractele de drepturi de autor si pentru conventiile civile. M.O. 638/10.09 - O.U.G. nr. 82/2010 din 08/09/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din O.U.G. nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale Noua O.U.G. redefineste notiunea de venituri de natura profesionala pentru care se datoreaza contributiile de asigurari sociale, prin aceasta intelegandu-se doar veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe si veniturile rezultate din activitati profesionale desfasurate in baza din contracte incheiate potrivit codului civil. Practic, doar pentru aceste categorii de venituri contributiile de asigurari sociale sunt obligatorii, PFA-urile ramanand pe vechile reglementari de dinainte de OUG 58/2010. Astfel, incepand cu 11 septembrie 2010 PFA-urile vor datora contributia pentru pensie doar in cazul in care acestea nu au si calitatea de salariat, aceasta contributie fiind determinata pe baza contractului de asigurare incheiat cu Casa de Pensii iar la somaj se pot asigura facultativ. Atentie insa, pentru veniturile incasate in perioada 1 iulie - 10 septembrie 2010 PFA-urile trebuie sa declare si sa plateasca contributiile pentru pensii si somaj potrivit prevederilor OUG 58/2010. Conform noii OUG, obligatia declararii, calcularii, retinerii si platii contributiilor individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj, corespunzatoare veniturilor din drepturi de autor si conventii civile revine platitorului de venit. Atentie, aceasta prevedere se aplica pentru veniturile platite dupa data de 10 septembrie 2010. Persoanele asigurate in alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, si persoanelor care au calitatea de pensionari nu datoreaza contributiile de asigurari sociale si de somaj. Sistemele neintegrate sistemului public de pensii sunt: sistemele militare, al avocatilor si al cultelor religioase neintegrate. Pentru a beneficia de scutire, aceste persoane au obligatia de a dovedi platitorului de venit ca fac parte din categoria persoanelor care sunt exceptate de la plata contributiilor. Platitorii de venit au obligatia de a depune, lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile de natura profesionala, cate o declaratie privind evidenta nominala a persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala. Aceste declaratii se depun la casele teritoriale de pensii, respectiv la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi are sediul platitorul de venit. Contributiile individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj se vireaza in conturi distincte stabilite cu aceasta destinatie si comunicate de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. In ceea ce priveste veniturile din drepturi de autor, contributiile de asigurari sociale se datoreaza astfel: - persoanele care realizeaza cu caracter de regularitate venituri de natura profesionala, indiferent daca aceste venituri sunt realizate in mod exclusiv sau pe langa alte venituri de natura salariala, datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale, baza de calcul lunara a acestor contributii fiind de 5 salarii medii brute pe economie; - persoanele care, in mod ocazional, realizeaza exclusiv venituri din drepturi de autor datoreaza contribuiile individuale, baza de calcul anuala a acestor contributii fiind de 5 salarii medii brute pe economie; - persoanele care, in mod ocazional, realizeaza pe langa veniturile de natura salariala, si venituri din drepturi de autor nu datoreaza contributiile individuale si pentru aceste venituri de natura profesionala; Prin venituri realizate in mod ocazional se inteleg acele venituri realizate ca urmare a desfasurarii unei activitati, in mod sporadic, fara a avea un caracter de regularitate. Spre deosebire de veniturile dn drepturile de autor, pentru platile efectuate in baza conventiilor civile nu sunt facute precizari suplimentare in ceea ce priveste calcularea si retinerea contributiilor ceea ce inseamna ca pentru aceste venituri contributiile de asigurari sociale sunt datorate indiferent daca aceste venituri au sau nu caracter ocazional. Baza lunara de calcul la care se datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj este: - venitul brut diminuat cu cota forfetara de cheltuieli pentru veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe; - venitul brut, pentru veniturile din activitatea desfasurata in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil. Intrucat retinerea contributiilor se face de catre platitorii de veituri, sumele retinute in plus ca urmare a depasirii plafonului lunar sau anual de 5 salarii medii pe economie se restituie sau se compenseaza, la cererea asiguratului, depusa la casele teritoriale de pensii, respectiv la agentiile pentru ocuparea fortei de munca. O alta modificare importanta adusa prin noua OUG se refera la relaxarea conditiilor in care orice activitate poate fi reconsiderata ca activitate dependenta. Potrivit noilor prevederi, se poate considera de natura dependenta orice activitate care indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii: - beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de venit, si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru; - in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste exclusiv baza materiala a platitorului de venit, respectiv spatii cu inzestrare corespunzatoare, echipament special de lucru sau de protectie, unelte de munca sau altele asemenea si contribuie cu prestatia fizica sau cu capacitatea intelectuala, nu si cu capitalul propriu; - platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura; - platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit. Prin noua O.U.G. a fost eliminata conditia "orice alte elemente care reflecta natura dependenta a activitatii" conditie care putea fi interpretata in mod discretionar de catre organele de control. In continuare activitatile desfasurate in mod independent, in conditiile legii, care genereaza venituri din profesii libere, precum si drepturile de autor si drepturile conexe definite potrivit prevederilor Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi reconsiderate ca fiind activitati de natura dependenta, pentru toate celelate venituri platite persoanelor fizice existand in orice moment posibilitatea de reincadrare a platilor daca acestea se incadreaza in cel putin una dintre conditiile mentionate anterior. M.O. 638/10.09 - Ordin nr. 1233/2010 din 31/08/2010 privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 449/2008 pentru aprobarea modelelor unor formulare, precum si a caracteristicilor de tiparire, modului de difuzare, utilizare si de pastrare ale acestora S-a modificat modelul "Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente comisionului datorat", fiind incluse mentiuni cu privire la penalitatile de intarziere datorate potrivit Codului de procedura fiscal. M.O. 627/06.09 - Ordin nr. 2039/2010 din 28/07/2010 pentru completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatricularii, înregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor Prin acest ordin se aduc precizari privind documentele ce trebuie prezentate la inmatricularea autovehiculelor care sunt achizitionate intracomunitar. M.O. 596/23.08 - Ordin nr. 1112/2010 din 13/08/2010 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2010 Pentru semestrul II al anului 2010, incepand cu luna septembrie, valoarea nominala a unui tichet de masa se mentine la nivelul ultimei valori nominale indexate de 8,72 lei. M.O. 593/20.08 - Ordin nr. 2160/2010 din 17/08/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind solutionarea plangerilor prealabile formulate impotriva proceselor-verbale de control financiar incheiate in baza Legii nr. 30/1991 privind organizarea şi functionarea controlului financiar şi a Garzii Financiare Impotriva procesului-verbal de control financiar se poate formula plangere prealabila in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal. Aceasta plangere se va formula de catre contestatar in scris si va cuprinde: - datele de identificare a contestatorului; - obiectul plangerii; - motivele de fapt şi de drept; - dovezile pe care se intemeiaza; - semnatura contestatorului, reprezentantului legal sau a imputernicitului, dupa caz, precum şi ştampila in cazul persoanelor juridice. Plangerea prealabila nu poate avea ca obiect alte sume şi masuri decat cele stabilite prin actul atacat. Contestatorul poate depune in dovedirea plangerii formulate acte care nu au fost avute in vedere de organul de control financiar. Atentie, introducerea plangerii prealabile nu suspenda executarea actului atacat. Contestatorul poate renunta la plangerea prealabila, pana la solutionarea acesteia printr-o cerere de renuntare depusa in acest sens, oganul de solutionare comunicand contestatorului decizia prin care se ia act de renuntarea la plangere. Totusi, prin renuntarea la plangere nu se pierde dreptul contestatorului de a inainta o noua plangere in interiorul termenului general de depunere a acesteia. Pentru solutionarea plangerii prealabile se va emite o decizie, aceasta fiind definitiva in sistemul cailor administrative de atac insa poate fi atacata de catre contestator, la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta, in conditiile legii. Analiza plangerii prealabile se face in raport de sustinerile partilor, de dispozitiile legale invocate de acestea şi de documentele existente la dosarul cauzei, solutionarea plangerii fiind facuta in limitele sesizarii. Pentru lamurirea cauzei organul de solutionare competent poate solicita directiilor de specialitate din cadrul ANAF şi M.F.P. puncte de vedere. Prin solutionarea plangerii prealabile nu se poate crea o situatie mai grea contestatorului in propria cale de atac. M.O. 588/19.08 - Ordin nr. 599/2010 din 09/08/2010 pentru aprobarea modelului declaratiei privind asigurarea in sistemul asigurarilor pentru şomaj a persoanelor fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, pentru care se datoreaza contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru şomaj, conform art. III alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte masuri financiar-fiscale Prezenta declaratie trebuie depusa de catre persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala asa cum au fost acestea definite prin H.G. 791/2010. M.O. 573/12.08 - Ordin nr. 2289/2010 din 05/08/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita Procedura stabileste modalitatea de emitere si de comunicare a somatiilor si a titlurilor executarii pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale sub anumite limite. Astfel, somatiile si titlurile excutorii se vor emite in termen de 180 de zile de la data emiterii ultimei somatii sau, dupa caz, de la data inregistrarii obligatiei fiscale restante pentru: - contribuabilii mari care inregistreaza obligatii fiscale restante sub 1.500 lei - contribuabilii mijlocii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub 1.000 lei - ceilalti contribuabili care inregistreaza obligatii fiscale restante sub 500 lei - persoanele fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante sub 100 lei Prin exceptie de la aceste prevederi, somatia si titlul executoriu se emit si se comunica debitorului ori de cate ori se constata pericolul prescrierii dreptului de a cere executarea silita. Creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 10 lei, se scad din evidentele fiscale in primele 7 zile ale anului urmator. M.O. 555/06.08 - Ordin nr. 598/2010 din 19/07/2010 pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004 Avand in vedere dispozitiile art. 1 din O.U.G. nr. 4/2010 si cele ale art. 1 si 5 din O.U.G. 13/2010 prin care agentii economici puteau beneficia de scutirea la plata contributiilor de asigurari sociale pentru somaj in anumite conditii, a fost necesar sa se aduca cateva modificari declaratiilor lunare privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligaiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj ce trebuie depuse de catre angajatori. Dispozitiile prezentului ordin se aplica incepand cu declaratia lunara corespunzatoare lunii iulie 2010. Pentru declararea persoanelor incadrate pentru care angajatorii acestora au fost scutiti de plata contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj in conditiile O.U.G. nr. 13/2010, aferente perioadei care a trecut de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, angajatorii au obligatia de a depune declaratii rectificative, in termen de doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial a prezentului ordin, adica pana cel tarziu 5 octombrie 2010. M.O. 542/03.08 - Hotarare nr. 791/2010 din 02/08/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, precum si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale Potrivit precizarilor, activitatile desfasurate in mod independent, in conditiile legii, care genereaza venituri din profesii libere, precum si drepturile de autor si drepturile conexe definite potrivit prevederilor Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi reconsiderate ca fiind activitati de natura dependenta. Au fost definite veniturile de natura profesionala ca fiind veniturile realizate de o persoana fizica din orice alte activitati decat cele definite ca fiind dependente potrivit Codului fiscal, activitati desfasurate de persoanele fizice in afara unei relatii de angajare. Nu constituie venituri de natura profesionala urmatoarele: veniturile din cedarea folosintei bunurilor; veniturile din investitii; veniturile din pensii; veniturile din activitati agricole; veniturile din premii si din jocuri de noroc; veniturile din transferul proprietatilor imobiliare; veniturile din alte surse, definite conform art. 78 alin. (1) lit. a)-d) si alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si veniturile realizate primite de persoanele fizice din vanzarea bunurilor in regim de consignatie. Persoanele asigurate in alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cat si persoanele care au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii nu datoreaza conributiile de asigurari sociale prevazute la art. III din ordonanta de urgenta. Contributiile individuale de asigurari sociale, de asigurari pentru somaj si de asigurari sociale pentru sanatate prevazute la art. III din ordonanta sunt datorate de: persoanele care realizeaza exclusiv venituri de natura profesionala, indiferent daca acestea au caracter repetitive sau ocazional persoanele care, pe langa veniturile de natura salariala, realizeaza si venituri de natura profesionala cu caracter repetitiv - lunar, trimestrial sau semestria. Aceste contributii nu sunt datorate de catre persoanele care, pe langa veniturile de natura salariala, realizeaza si venituri de natura profesionala in mod ocazional. Cotele contributiilor individuale sunt cele prevazute de lege pentru contributia individuala de asigurari sociale, pentru contributia individuala de asigurari pentru somaj, precum si pentru contributia de asigurari sociale de sanatate. Baza de calcul a contributiilor pentru asigurarile sociale si pentru asigurarile pentru somaj o constituie: - pentru veniturile de natura profesionala cu caracter repetitiv - venitul net lunar realizat, dar nu mai mult de echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie, - pentru veniturile de natura profesionala realizate in mod ocazional - venitul net anual realizat, dar nu mai mult de echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie; aceste contributii sunt datorate pana la data la care cuantumul veniturilor de natura profesionala realizate in cursul anului calendaristic atinge plafonul de 5 salarii medii brute pe economie. Pentru asigurarile sociale de sanatate baza lunara de calcul a contributiei o constituie cuantumul net al veniturilor de natura profesionala realizate lunar, determinat ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente realizarii venitului, care este limitat la echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie si nu poate fi mai mic decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia. Aceasta contributie se plateste de persoana care realizeaza veniturile la termenele stabilite prin Legea nr. 95/2006. Salariul mediu brut pe economie este salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, pentru anul 2010 fiind de 1.836 lei. Persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter repetitiv au obligatia de a depune cate o declaratie privind asigurarea in sistemul public de pensii, in sistemul asigurarilor pentru somaj, respectiv de a incheia contracte de asigurare in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Declaratiile de asigurare se depun o singura data, pana la data de 25 a lunii pentru luna anterioara in care s-au realizat venituri de natura profesionala, la casa teritoriala de pensii si, dupa caz, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti din raza de domiciliu sau de resedinta a persoanelor asigurate. Persoanele asigurate au obligatia de a actualiza declaratiile de asigurare in termen de 14 zile lucratoare de la data modificarii cuantumului veniturilor de natura profesionala, prin depunerea unei noi declaratii, care sa ateste cuantumul veniturilor de natura profesionala realizate pe fiecare sursa de venit. In lunile in care nu realizeaza venituri de natura profesionala, persoanele asigurate au obligatia de a notifica acest fapt casei teritoriale de pensii, precum si agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti din raza de domiciliu sau de resedinta a acestora. Persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala in mod ocazional depun declaratiile de asigurare ori de cate ori realizeaza venituri de natura profesionala, pana la data de 25 a lunii pentru luna anterioara in care au realizat aceste venituri. Declaratiile constituie titluri de creanta si devin titluri executorii la data la care creantele bugetare sunt scadente conform legii. Termenele de declarare constituie si termene de plata a contributiilor individuale. Pentru neachitarea contributiilor la termenele scadente se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, in conditiile legii. Plata contributiilor individuale se efectueaza in contul bugetului asigurarilor sociale de stat, in contul bugetului asigurarilor pentru somaj, precum si in contul bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. Perioadele pentru care s-au platit contributiile constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si in sistemul asigurarilor pentru somaj, stagiul de cotizare stabilindu-se prin aplicarea asupra perioadei de cotizare a raportului dintre cota de contributie individuala de asigurari sociale si cota de contributie de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale. In situatia in care nu se mai realizeaza venituri de natura profesionala, persoanele au obligatia de a notifica acest fapt casei teritoriale de pensii, precum si agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti din raza de domiciliu sau de resedinta a acestora, in termen de 3 zile lucratoare de la data intervenirii acesteia. Calitatea de asigurat inceteaza cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata contributiilor individuale. Necomunicarea datelor si informatiilor solicitate in scris de casele de pensii sau de agentiile pentru ocuparea fortei de munca ori comunicarea de date si informatii incomplete sau eronate constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 la 600 lei. De asemenea, nedepunerea la termen a declaratiilor de asigurare sau neactualizarea declaratiilor in termen de 14 zile lucratoare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 lei a 5.000 lei. M.O. 539/03.08 - Ordin nr. 2245/2010 din 29/07/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" Decontul de taxa pe valoarea adaugata prevazut de prezentul ordin se utilizeaza incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii iulie 2010. Potrivit instructiunilor de completare a decontului, la randul 9 "Livrari de bunuri si prestari servicii taxabile cu cota de 24%" si respectiv randul 21 "Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 24%" se vor inscrie si ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, daca au fost generate de operatiuni pentru care cota de taxa pe valoarea adaugata aplicata este de 24%. Este vorba in principal despre facturile de discount acordate ulterior livrarii/prestarii, dar si despre facturile de diferente de pret sau anularea totala sau partiala a unei tranzactii. In cazul in care la ajustarea bazei de impozitare trebuie sa se foloseasca cota de TVA de 19%, atunci aceste operatiuni se vor raporta la randul 15 din decont "Regularizari taxa colectata", respectiv randul 28 "Regularizari taxa dedusa". M.O. 538/02.08 - Ordin nr. 2238/2010 din 28/07/2010 pentru modificarea si completarea O.P.A.N.A.F. nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa A fost modificat formularul declaratiei 100 cu introducerea unui capitol distinct in care se declara impozitele si taxele care nu se platesc in contul unic, adica: accizele, taxa anuala de autorizare din jocuri de noroc regularizata periodic in functie de realizari si impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal. Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu obligatiile de plata cu termen de declarare 25 august 2010. M.O. 534/30.07 - Hotarare nr. 768/2010 din 23/07/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 TVA Au fost aduse clarificari privind rezolvarea situatiilor ce pot aparea ca urmare a modificarii cotei de TVA de la 19% la 24%, astfel: - in cazul in care nu se poate determina operatiunea de baza care a generat evenimentele prevazute la art. 138 din Codul fiscal (reduceri acordate ulterior livrarii/prestari, modificarea preturilor de vanzare, anularea totala sau partiala a unui contract) astfel incat la emiterea facturii de storno sa fie folosita cota de TVA a operatiunii de baza, atunci se va aplica cota de TVA in vigoare la data la care a intervenit evenimentul. - se precizeaza ca in cazul avansurilor privind achizitiile intracomunitare de bunuri nu se vor face regularizari in situatia modificarii cotelor de TVA, cota aplicabila fiind cea in vigoare la data la care intervine exigibilitatea taxei. Pentru livrarile interne, facturile de avans trebuie regularizate, aplicandu-se cota de TVA in vigoare la data livrarii. Aceleasi prevederi sunt aplicabile si pentru operatiunile pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei, inclusiv pentru serviciile externe primite si pentru care au fost inregistrate avansuri anterior schimbarii cotei de TVA. M.O. 516/23.07 - Ordin nr. 566/2010 din 12/07/2010 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II 2010 Pentru semestrul II 2010, incepand cu luna august, valoarea sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa este de 370 lei. M.O. 512/22.07 - Ordin nr. 627/2010 din 12/07/2010 pentru aprobarea Metodologiei de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical in conditiile O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate In cazuri de suspiciune, platitorii de indemnizatii de concediu medical pot sesiza casa de asigurari de sanatate referitor la eliberarea certificatelor de concediu medical pentru angajatii sau asiguratii proprii. Sesizarea se adreseaza casei de asigurari de sanatate cu care medicul are incheiata conventie pentru eliberarea certificatelor si trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu: denumirea angajatorului, datele de identificare ale acestuia, descrierea punctuala a cazurilor, copie a certificatelor de concediu medical care urmeaza a fi controlate, istoricul acordarii de concedii medicale angajatului in cauza, mentionarea realizarii stagiului de cotizare. M.O. 512/22.07 - Ordin nr. 2007/2010 din 19/07/2010 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2010 In vederea interpretarii unitare a prevederilor art. 42 lit. b) Codul fiscal,la drepturile salariale, cat si actualizarile aferente acestora cu indicele de inflatie, indiferent de modul in care au fost acordate - fie cu titlul de drepturi salariale actualizate, fie sub forma de despagubiri reprezentand drepturi salariale actualizate -, se calculeaza si se retine impozit pe venit, precum si contributiile legale de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj si asigurari sociale de sanatate. M.O. 504/20.07 - Lege nr. 167/2010 din 14/07/2010 privind aprobarea O.U.G. nr. 15/2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu M.O. 447/01.07 - Ordin nr. 453/2010 din 11/06/2010 privind completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania Clasificarea ocupatiilor din Romania se completeaza cu noile ocupatii din economie, prevazute in anexa M.O. 441/30.06 - Lege nr. 118/2010 din 30/06/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar La data intrarii in vigoare a prezentei legi se diminueaza cu 15% cuantumul indemnizatiilor acordate vederea cresterii copilului, inclusiv cele aflate in plata. Daca din calcul rezulta un cuantum mai mic de 600 lei, se vor acorda 600 lei. Totodata, dispozitiile legale privind inscrierea la pensie anticipata si pensie anticipata partiala nu se mai aplica incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi. Aceasta lege include si celelalte reduceri salariale ale persoanlului bugetar, a indemnizatiilor de somaj precum si abrogarea unor ajutoare acordate de la buget (trusoul pentru nou nascuti, sprijinul financiar acordat la constituirea familiei etc). Pentru nasterile survenite pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si pentru casatoriile incheiate pana la aceasta data, drepturile se stabilesc in conditiile actelor normative initiale si se solicita la plata pana cel tarziu la data de 31 august 2010. M.O. 432/28.06 - Lege nr. 117/2010 din 24/06/2010 pentru completarea alin. (2) al art. 1 din O.U.G. nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului Se considera stagiu de cotizare in vederea stabilirii indemnizatiei privind cresterea copilului si perioada in care au fost urmate cursuri cu frecventa de masterat in tara sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, intr-un domeniu recunoscut de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. M.O. 431/28.06 - Ordonanta de urgenta nr. 58/2010 din 26/06/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale TVA Incepand cu 1 iulie 2010, cota standard de TVA este de 24% si se aplica asupra bazei de impozitare pentru operatiunile impozabile care nu sunt scutite de taxa sau care nu sunt supuse cotelor reduse. In continuare au ramas in vigoare cotele reduse de TVA - 9% si 5%. Atentie, daca ati avut avasuri facturate cu TVA 19% iar livrarea bunurilor/prestarea serviciilor intervine dupa 1 iulie 2010, cota de TVA aplicabila pentru intreaga valoare a bunurilor sau a serviciilor trebuie sa fie cea de la data livrarii/prestarii. Practic, vanzarea se va face cu TVA 24% la intreaga valoare a bunului/serviciului iar factura de avans se va storna cu cota de TVA de 19%. Impozit pe venit - Activitati independente A fost intordusa posibilitatea reincadrarii contractelor incheiate cu persoanele fizice (PFA-uri, drepturi de autor, conventii civile). Astfel, in definirea activitatilor dependente au fost incluse criterii pe baza carora o activitate independenta poate fi reconsiderata ca fiind de natura dependenta si, in consecinta, taxata cu toate contributiile sociale datorate de angajat si de angajator. Potrivit noii definitii, orice activitate prestata de catre o persoana fizica, prin aceasta intelegandu-se persoana fizica autorizata, persoana fizica independenta, plati in baza contractelor de drepturi de autor, conventii civile, poate fi reconsiderata ca activitate dependenta daca indeplineste cel putin unul dintre urmatoarele criterii: beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de venit, si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru; in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste baza materiala a platitorului de venit, respectiv spatii cu inzestrare corespunzatoare, echipament special de lucru sau de protectie, unelte de munca si altele asemenea; beneficiarul de venit contribuie numai cu prestatia fizica sau cu capacitatea intelectuala, nu si cu capitalul propriu; platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura; platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit; orice alte elemente care reflecta natura dependenta a activitatii. In cazul in care organele fiscale vor reconsidera o activitate prestata de o persoana fizica ca fiind activitate dependenta, impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate si virate, fiind datorate solidar de catre platitorul si beneficiarul de venit. In plus, incepand cu 1 iulie 2010, pentru orice venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale se vor datora contributiile individuale de asigurari sociale, asigurari sociale de sanatate si asigurari de somaj. In acest moment nu exista o definire clara a veniturilor de natura profesionala care intra sub incidenta acestor prevederi, ceea ce inseamna ca aceste contributii se pot datora inclusiv asupra veniturilor realizate de PFA-uri. Atentie, obligatia declararii, calculului, retinerii si platii contributiilor revine platitorului de venit, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Aceasta inseamna ca, in cazul in care veti avea plati catre PFA-uri sau catre persoane fizice independente, incepand cu 1 iulie 2010 va trebui sa retineti si sa platiti contributiile sociale in numele acestor persoane. Baza de calcul la care se aplica aceste contributii este limitata la 5 salarii medii brute pe economie, utilizat la fundamentarea bugetului. In coditiile in care nu vor exista lamuriri suplimentare asupra acestui subiect, asa cum au fost introduse aceste prevederi rezulta ca plafonarea bazei de impozitare se va face pentru fiecare plata in parte efectuata catre persoanele fizice. Pentru PFA-urile impuse pe baza de norme de venit s-a stabilit un plafon minim ca baza de impozitare calculat ca fiind 12 salarii minime pe economie. Drepturi de autor S-a diminuat cota forfetara de cheltuieli ce putea fi dedusa din veniturile incasate in baza contractelor de drepturi de autor de la 40% la 20% iar pentru lucrarile de arta monumental de la 50% la 25%. Venituri din salarii Incepand cu 1 iulie 2010 se vor impozita tichetele de masa si tichetele de vacanta acordate salariatilor. Pentru aceste tichete se va calcula doar impozitul pe venit, fara sa se datoreze si contributiile de asigurari sociale. Atentie, angajatorul trebuie sa respecte in continuare conditiile de acordare prevazute pentru aceste tichete. Sumele acordate sub forma de tichete devin impozabile incepand cu drepturile aferente lunii iulie 2010. Practic daca in luna iulie se distribuie salariatilor tichete de masa aferente perioadei lucrate in luna iunie, aceste tichete nu vor fi impozitate. Fiind vorba despre impozitul pe veniturile persoanelor fizice, impozitul pentru tichetele de masa si tichetele de vacanta va trebui sa fie suportat de catre fiecare angajat. Prin urmare, salariatul care va primi tichete de masa incepand cu luna iulie 2010 va avea o diminuare a salariului net lunar cu valoarea impozitului retinut si platit de angajator pentru aceste tichete. Tichetele cadou au fost introduse in veniturile salariale ale angajatilor ca fiind avantaje in natura. Prin urmare, incepand cu 1 iulie 2010 tichetele cadou acordate salariatilor vor fi taxate, pe langa impozitul pe venit, si cu toate contributiile de asigurari sociale, atat cele datorate de angajat cat si cele datorate de angajator. Venituri din investitii Veniturile sub forma de dobanzi pentru depozitele la vedere/la termen/conturi curente, precum si cele la depozitele clientilor, constituite in baza legislatiei privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, realizate incepand cu 1 iulie 2010, se impun cu o cota de 16%. Pana la aceasta data aceste venituri erau scutite de impozit. A fost eliminat impozitul de 1% pentru veniturile din castiguri de capital in cazul in care titlurile de valoare erau detinute pe o perioada ce depasea 365 de zile. In plus, incepand cu 1 iulie 2010, persoanele fizice care realizeaza venituri din tranzactionarea titlurilor de valoare altele decat partile sociale sau valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, au obligatia sa calculeze, sa declare si sa plateasca trimestrial impozitul pe castigurile realizate. Astfel, in loc de depunerea unei singure declaratii anuale, aceste persoane vor fi obligate sa depuna patru declaratii trimestriale si una anuala privind castigurile realizate. Totodata pierderile din tranzactionarea titlurilor de valoare vor putea fi reportate pentru urmatorii 7 ani, fata de un an cat era prevazut anterior. Impozit pe profit Incepand cu 1 iulie 2010, deducerea impozitului platit intr-un stat strain se poate realiza numai in cazul in care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri cu statul respectiv. Pierderile fiscale realizate printr-un sediu permanent situat intr-un stat care este membru al Uniunii Europene, al Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri vor fi deductibile din veniturile totale obtinute de companie, fara sa mai fie limitata deducerea doar la nivelul sediului permanent. In cazul in care sediul permanent este infiintat intr-un stat, altul decat cele mentionate anterior, pierderile fiscale vor putea fi deduse numai din profiturile realizate de sediul permanent respectiv, cu posibilitatea reportarii pierderii pentru urmatorii 5 ani. A fost majorata cota de impozit pe dividendele distribuite/platite de o persoana juridica romana catre alta persoana juridica romana de la 10% la 16%. In continuare, dividendele vor fi scutie de immpozit in cazul in care persoaa juridica romana detine mai mult de 15% din capitalul social al platitorului de dividende pe o perioada de minim 2 ani inchietati la data platii dividendelor. M.O. 429/25.06 - Ordin nr. 2101/2010 din 24/06/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare Prezentul ordin aproba printre altele modelul si continutul formularului 095 - "Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari", cod MFP 14.13.01.10.11/r.o.i. Cererea se depune la organul fiscal competent insotita de: - anexa privind datele de identificare ale administratorilor si asociatilor contribuabilului la data depunerii cererii de inregistrare; - certificatele de cazier judiciar ale administratorilor si asociatilor contribuabilului, eliberate in vederea inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari. Cererile de inregistrare a societatilor pe actiuni se depun insotite numai de certificatele de cazier judiciar ale administratorilor; - documente eliberate de organele de urmarire penala si/sau documentele eliberate de serviciul/compartimentul juridic din cadrul directiei generale a finantelor publice in cazul in care in cazierul judiciar sunt inscrise fapte de natura penala, din care sa reiasa ca aceste fapte nu sunt legate de operatiunile intracomunitare. Atentie, contribuabilii au obligatia ca, in termen de 30 de zile de la data modificarii listei asociatilor si/sau administratorilor, sa anunte organul fiscal, prin depunerea unei noi anexe la cererea de inregistrare, insotita de cazierul judiciar al noilor asociati si/sau administrator. M.O. 429/25.06 - Ordin nr. 928/2010 din 15/06/2010 pentru aprobarea Normelor privind organizarea evidentei pe platitori, declararea, constatarea si controlul contributiilor prevazute la art. 3631 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, solutionarea contestatiilor si incasarea contributiilor pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate M.O. 421/23.06 - Ordonanta de urgenta nr. 54/2010 din 23/06/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale Modificari privind Codul fiscal Incepand cu 1 august 2010 se infiinteaza Registrului operatorilor intracomunitari; in acest registru trebuie sa se inscrie toate persoanele impozabile care efectueaza operatiuni intracomunitare, prin operatiuni intracomunitare intelegandu-se achizitii sau livrari intracomunitare de bunuri dar si prestari de servicii intracomunitare. (mai multe informatii legate de inregistrarea in Registrul operatorilor gasiti in documentul "2010.06.25 Registrul operatorilor intracomunitari") Pentru anumite categorii de bunuri, in cazul livrarii acestora pe teritoriul Romaniei, intre persoane inregistrate in scopuri de TVA se va aplica taxare inversa. Produsele pentru care se vor aplica aceste masuri de simplificare privind taxa sunt: cereale, plante tehnice, legume, fructe, carne, zahar, faina, paine si produse de panificatie; incadrarea acestor produse va fi stabilita prin Ordin A.N.A.F. Acesta modificare va intra in vigoare incepand cu a 10-a zi urmatoare comunicarii de catre Consiliul Uniunii Europene a aprobarii derogarii pentru aplicarea acestor prevederi si va fi in vigoare pana la 31 decembrie 2011. Modificari privind Codul de procedura fiscala Au fost incluse si alte persoane care raspund in solidar cu debitorul pentru obligatiile de plata ale debitorului declarat insolvabil printre care: administratorii, asociatii, actionarii dar si alte persoane. Astfel, raspund in solidar pentru obligatiile de plata restante ale debitorului declarat insolvabil persoanele (de exemplu, administratori, actionari dar si alte persoane) care cu rea-credinta au: - dobandit active de la debitor provocand insolvabilitatea acestuia - pana acum, intrau sub aceste prevederi doar cazurile in care activele erau dobandite in ultimii 3 ani anteriori declararii insolvabilitatii; - instrainat sau ascuns sub orice forma activele debitorului provocand insolvabilitatea; - determinat nedeclararea si / sau neachitarea la scadenta a obligatiilor fiscale; - determinat restituirea / rambursarea unor unor sume de la buget fara a fi cuvenite - se urmareste astfel sanctionarea faptelor ce conduc la incasarea unor sume de la buget in lipsa unui drept de restituire sau rambursare De asemenea, vor raspunde in solidar cu debitorul administratorii care in perioada mandatului nu si-au indeplinit obligatia de a cere deschiderea procedurii de insolventa Persoana juridica raspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil sau declarat insolvent daca, direct ori indirect, controleaza, este controlata sau se afla sub control comun cu debitorul si daca este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii: - dobandeste dreptul de proprietate asupra unor active corporale de la debitor, iar valoarea contabila a acestor active reprezinta cel putin jumatate din valoarea contabila a tuturor activelor corporale ale dobanditorului; - are/a avut raporturi comerciale contractuale cu clientii si/sau cu furnizorii, altii decat cei de utilitati, care au avut sau au raporturi contractuale cu debitorul in proportie de cel putin jumatate din totalul valoric al tranzactiilor; - are/a avut raporturi de munca sau civile de prestari de servicii cu cel putin jumatate dintre angajatii sau prestatorii de servicii ai debitorului. Prin control se intelege majoritatea drepturilor de vot, fie in adunarea generala a asociatilor, fie in consiliul de administratie iar prin control indirect se intelege activitatea prin care o persoana exercita controlul prin una sau mai multe persoane. De asemenea, raspund solidar cu debitorul urmatoarele persoane: - asociatii din asocierile fara personalitate juridica, inclusiv membrii intreprinderilor familiale pentru obligatiile fiscale declarate alaturi de reprezentantii legali care, cu rea-credinta au determinat nedeclararea/neachitarea obligatiilor fiscale la scadenta; - tertii popriti (de exemplu bancile) pentru sumele care au fost sustrase de la indisponibilizare Modificari privind legea societatilor comerciale Au fost introduse conditii suplimentare privind transmierea partilor sociale detinute intr-o societate cu raspundere limitata. Astfel, pentru transmiterea de parti sociale catre persoane din afara societatii, hotararea adunarii asociatilor trebuie depusa la Registrul Comertului in termen de 15 zile urmand sa fie publicata in Monitorul Oficial. O.N.R.C. va transmite pe cale electronica aceasta hotarare catre A.N.A.F. si directiile generale ale finantelor publice urmand ca orice persoane prejudiciate de acest act sa poata formula o cerere de opozitie prin care sa solicite repararea prejudiciului cauzat sau, dupa caz, atragerea raspunderii civile a asociatului care intentioneaza sa isi cedeze partile sociale. In lipsa unei opozitii, transmierea partilor sociale va opera la data expirarii termenului de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii asociatilor in Monitorul Oficial. M.O. 351/27.05 - Lege nr. 89/2010 din 21/05/2010 pentru aprobarea O.U.G. nr. 93/2009 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri Potrivit modificarilor, confiscarea mijlocului de transport marfa utilizat la transportul in scop comercial al cerealelor sau al produselor de panificatie care nu sunt insotite de documentele legale de provenienta se va face in cazul in care acesta apartine contravenientului sau in cazul in care nu exista contract legal de carausie. Anterior, confiscarea mijlocului de transport putea fi facuta indiferent cine era proprietarul acestuia. M.O. 327/18.05 - Ordin nr. 112/2010 din 17/05/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 51 alin. (31) din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate Potrivit actului normativ, persoanele care solicita concediu medical vor completa o declaratie pe propria raspundere in care vor mentiona locul in care se vor afla pe perioada concediului, programul individual de recuperare recomandat de catre medicul specialist si intervalul in care platitorul de indemnizatii poate efectua verificarea la domiciliu. Astfel, in numai in acest interval, platitorii de indemnizatii vor putea verifica prezenta asiguratilor la domiciliu, fiind insotiti, daca este cazul, de un reprezentant al politiei. Ordinul MS nr. 429/2010 prevede ca, in acest sens, platitorii de indemnizatii pot solicita prezenta reprezentantului politiei cu ocazia verificarii prezentei asiguratilor la adresa de domiciliu sau la resedinta indicata, in vederea desfasurarii in conditii corespunzatoare a acestei activitati, pentru preintampinarea unor situatii pe risc ce ar putea aduce atingere ordinii si linistii publice. Conform actului normativ, prezenta reprezentantului politiei poate fi solicitata astfel: in scris, anterior deplasarii reprezentantilor platitorului de indemnizatii la adresa de domiciliu sau la resedinta indicata de asigurati, insa cu minimum 24 de ore inainte de efectuarea verificarii. Unitatea teritoriala de politie competenta sa raspunda solicitarii este cea de pe raza teritoriala unde isi are adresa de resedinta asiguratul; prin apelarea numarului unic de urgenta 112, in timpul procedurii de verificare a prezentei asiguratilor la adresa de domiciliu sau la resedinta indicata, de catre reprezentantii platitorului de indemnizatii. De asemenea, persoanele desemnate sa efectueze verificarea au obligatia de a asigura pe parcursul verificarii respectarea garantiilor constitutionale privind inviolabilitatea domiciliului, respectarea dreptului la viata intima, familiala si privata. Totodata, in cadrul actiunii de verificare a prezentei asiguratilor aflati in incapacitate temporara de munca la adresa de resedinta indicata, este interzisa patrunderea reprezentantilor platitorilor de indemnizatii sau a reprezentantului unitatii teritoriale de politie competente in locuinta sau in locul imprejmuit tinand de aceasta. Acestia pot patrunde in locuinta sau in locul imprejmuit doar daca exista consimtamantul expres al persoanei aflate in concediu. Consimtamantul se obtine, in scris, sub semnatura, anterior patrunderii in locuinta sau in locul imprejmuit, prin procesul-verbal de constatare prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme. M.O. 307/11.05 - Lege nr. 76/2010 din 06/05/2010 privind aprobarea O.U.G. nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal O modificare importanta adusa de aceasta lege Codului fiscal, este aceea referitoare la scutirea de la plata impozitului minim a persoanelor aflate in insolventa sau in dizolvare. Astfel, contribuabilii care se afla in procedura insolventei nu vor mai datora impozit minim de la data deschiderii acestei proceduri, potrivit legii. In cazul contribuabililor aflati in dizolvare, scutirea de la plata impozitului minim se aplica de la data inregistrarii mentiunii privind dizolvarea in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii. Pentru contribuabilii care se dizolva de plin drept ca urmare a expirarii duratei de existenta prevazute in actul constitutiv sau, dupa caz, in actul modificator, scutirea de la plata impozitului minim opereaza de la data dizolvarii prevazute in aceste acte. Nu intra sub incidenta acestor prevederi contribuabilii care se afla in dizolvare fara lichidare. O alta modificare se refera la mentionarea expresa a faptului ca autoritatile fiscale pot ajusta suma veniturilor sau a cheltuielilor in cadrul tranzactiilor efectuate intre persoane romane afiliate, pentru a se reflecta pretul de piata al bunurilor sau al serviciilor furnizate in cadrul tranzactiei. Aceasta inseamna ca, in cazul in care tranzactiile intre persoanee afiliate s-au facut la preturi mult mai mici decat pretul pietati sau la preturi mult mai mari, atat veniturile cat si cheltuielile vor fi ajustate la valoarea de piata a bunurilor sau serviciilor si, automat, se vor recalcula si taxele si impozitele aferente. Desi exista o prevedere similara si anterior acestei modificari, Codul fiscal nefacand nicio diferentiere intre persoanele afiliate romane sau nerezidente, in normele metodologice de aplicare a Codului fiscal exista precizarea ca tranzactiile intre persoanele juridice romane afiliate nu vor fi ajustate functie de pretul pietei pentru recalcularea taxelor. Aceasta precizare nu a fost inca modificata; insa, potrivit puterii juridice a actelor normative, legea prevaleaza normelor, ceea ce inseamna ca in urmatoarea perioada de timp va trebui sa ne asteptam la controale din partea organelor fiscale care sa reconsidere inclusiv tranzactiile efectuate intre persoanele afiliate romane. Toate aceste modificari vor intra in vigoare incepand cu 14 mai 2010. Potrivit Codului fiscal, o persoana este afiliata cu alta persoana daca relatia dintre ele este definita de cel putin unul dintre urmatoarele cazuri: o persoana fizica este afiliata cu alta persoana fizica, daca acestea sunt sot/sotie sau rude pana la gradul al III-lea inclusiv. Intre persoanele afiliate, pretul la care se transfera bunurile corporale sau necorporale ori se presteaza servicii reprezinta pret de transfer; o persoana fizica este afiliata cu o persoana juridica daca persoana fizica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot detinute la persoana juridica ori daca controleaza in mod efectiv persoana juridica; o persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica daca cel putin: (i) prima persoana juridica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealalta persoana juridica ori daca controleaza persoana juridica; (ii) a doua persoana juridica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la prima persoana juridica; (iii) o persoana juridica terta detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atat la prima persoana juridica, cat si la cea de-a doua. M.O. 292/05.05 - Ordin nr. 1786/2010 din 28/04/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare Prezenta procedura se aplica: pentru inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile care erau obligate sa se inregistreze (fie ca urmare a depasirii plafonului de scutire, fie pentru achizitiile intracomunitare sau prestarile de servicii intracomunitare) si care nu au solicitat inregistrarea; pentru anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile care figureaza in lista contribuabililor inactivi si a celor aflati in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului; pentru anularea inregistrarii pentru achizitii intracomunitare, in scopuri de TVA, conform art. 1531 din Codul fiscal, atunci cand persoana respectiva se inregistreaza potrivit art. 153 din Codul fiscal; pentru anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei care nu era obligata sa solicite inregistrarea sau nu avea dreptul sa solicite inregistrarea. Anularea din orficiu a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile care figureaza in lista contribuabililor aflati in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului se face de catre organele fiscale in a caror administrare se afla acesti contribuabili, pe baza listelor puse la dispozitie de O.N.R.C. Organul fiscal competent intocmeste in acest sens o decizie privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, care de comunica contribuabilului conform procedurilor standard de comunicare prevazute in Codul de procedura fiscala si care poate fi contestata de catre contribuabil in termen de 30 de zile de la data comunicarii. Data anularii inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabilui este data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost declarata starea de inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului. Cu aceeasi data se anuleaza si certificatul de inregistrare in scopuri de TVA. Atentie!!! Anularea inregistrarii in scopuri de TVA inseamna ca pe toata perioada de inactivitate inscrisa la Registrul Comertului, contribuabilii nu vor avea drept de deducere a TVA-ului pentru achizitiile efectuate in aceasta perioada si, cei care au active corporale fixe, altele decat cele care sunt considerate bunuri de capital in sensul Codului fiscal si care nu sunt amortizate integral vor obligati sa faca ajustarea TVA-ului dedus pentru valoarea ramasa neamortizata. Pentru contribuabilii care figureaza in lista contribuabililor declarati inactivi din punct de vedere fiscal, procedura de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA incepe in termen de 5 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a Ordinului prin care contribuabilul a fost declarat inactiv si presupune aceiasi pasi ca si in cazul contribuabililor suspendati la Registrul Comertului. Data anularii, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA este data de intai a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare ordinul presedintelui ANAF prin care contribuabilul a fost declarat inactiv. Contribuabilii persoane juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica sunt declarati inactivi din punct de vedere fiscal, potrivit Codului de procedura fiscala, daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii: -nu isi indeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege; - se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale, prin declararea unor date de identificare a sediului social care nu permit organului fiscal identificarea acestuia; - organele fiscale au constatat ca nu functioneaza la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat. Prin exceptie, nu vor fi declarati inactivi contribuabilii aflati in stare de insolventa sau contribuabilii pentru care s-a pronuntat sau a fost adoptata o hotarare de dizolvare. Contribuabilii declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale isi pastreaza calitatea de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, inclusiv in perioada cuprinsa intre data inscrierii in lista contribuabililor inactivi si data eliminarii din aceasta lista. Potrivit acestei proceduri, acestor contribuabili le vor fi emise noi certificate de inregistrare in scopuri de TVA in care va fi mentinuta data initiala a inregistrarii in scopuri de TVA din certificatele anterioare. M.O. 278/28.04 - Ordonanta de Urgenta nr. 39/2010 pentru modificarea si completarea Codului de procedura fiscala. Acest act normativ prevede o reducere a dobanzilor de intarziere pentru sumele datorate de catre contribuabili la buget, de la 0,1% la 0,05%, pentru fiecare zi de intarziere. Desi aparent acest lucru este in favoarea contribuabilului, aceasta masura vine la pachet cu o alta masura care prevede instituirea unor penalitati de intarziere datorate in cazul in care contribuabilii platesc obligatiile fiscale dupa trecerea a 30 de zile de la scadenta acestora. Nivelul penalitatii de intarziere se stabileste astfel: - daca stingerea se realizeaza in primele 30 de zile de la scadenta, nu se datoreaza si nu se calculeaza penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale principale stinse; - daca stingerea se realizeaza in urmatoarele 60 de zile, nivelul penalitatii de intarziere este de 5 % din obligatiile fiscale principale stinse; daca perioada de neachitare depaseste termenul de 90 de zile, penalitatea va ajunge la 15% din obligatiile fiscale principale stinse. Penalitatea de intarziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor si este calculata la soldul creantei neachitate, in procent fix (nu este anuala), indiferent daca acea creanta este achitata in anul in care este inregistrata sau in anii urmatori. Aceste prevederi vor intra in vigoare incepand cu 1 iulie 2010, pana la aceasta data fiind percepute in continuare majorari de intarziere de 0,1% pe zi, fara sa se datoreze si penalitati de intarziere. Atentie insa ca, in termen de 30 zile de la data intrarii in vigoare, practic incepand cu 1 august 2010, se vor datora penalitati de intarziere si pentru celelalte creante neachitate de catre contribuabil la buget, inregistrate anterior intrarii in vigoare a prezentei OUG. In ceea ce priveste neachitarea la termen a obligatiilor de plata datorate bugetelor locale, potrivit noilor prevederi, contribuabilii vor datora majorari de intarziere de 2% din cuantumul obligatiei neachitate la scadenta, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. O alta modificare adusa Codului de procedura fiscala consta in aceea ca organele fiscale au posibilitatea sa stabileasca obligatii fiscale prin metode indirecte de reconstituire a veniturilor si cheltuielilor, in cazul in care acestea constata ca evidentele contabile sau fiscale ori declaratiile contribuabilului sunt incorecte, incomplete sau false, precum si in situatiile in care acestea nu exista sau nu au fost puse la dispozitia organelor de control. Procedurile si metodele indirecte de reconstituire a veniturilor si a cheltuielilor vor fi aprobate prin ordin al presedintelui ANAF. Totodata a fost eliminata prevederea potrivit careia autoritatile fiscale puteau cesiona, pe baza de licitatie, creantele restante, neincasate de la contribuabili. M.O. 268/26.04 - Ordonanta de urgenta nr. 36/2010 din 14/04/2010 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate Potrivit modificarilor, pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, persoanele care solicita plata trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: sa indeplineasca stagiul minim de cotizare prevazut de lege; sa prezinte adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A; sa fie prezente la domiciliu sau la adresa indicata, dupa caz, in intervalul de timp si in conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Verificarea prezentei la adresa de domiciliu se efectueaza de catre platitorii de indemnizatii, insotiti, daca este cazul, de un reprezentant al politiei, avandu-se in vedere programul individual de recuperare recomandat de catre medicul specialist. Pentru persoanele aflate in incapacitate temporara de munca ce refuza verificarea, plata indemnizatiilor inceteaza de la data la care s-a constatat acest fapt. In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se vor aproba normele de aplicare a prevederilor privind verificarea prezentei la domiciliu. S-a modificat si termenul in care pot fi solicitate indemnizatiile de concedii medicale. Astfel, conform noilor reglementari acestea pot fi solicitate pe baza actelor justificative, in termen de 90 de zile de la data de la care beneficiarul era in drept sa le solicite. Anterior, indemnizatiile puteau fi solicitate in termenul de prescriptie de 3 ani. Certificatele de concediu medical eliberate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante trebuie depuse la casele de asigurari de sanatate in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare acestei OUG. O alta modificare adusa de prezenta OUG se refera a nivelul amenzilor. Astfel, pentru eliberarea certificatelor de concediu medical de catre medicii prescriptori, fara respectarea prevederilor legale in vigoare amenda va fi cuprinsa intre 5.000 si 10.000 lei. De asemenea pentru nedepunerea de catre angajatori a declaratiilor lunare la FNUASS, refuzul nejustificat al acestora pentru plata indemnizatiilor precum si calculularea si plata eronata a indemnizatiilor, amenzile vor fi cuprinse intre 2.500 si 5.000 lei. Anterior, toate aceste contraventii erau sanctionate cu amenda de la 1.000 la 2.500 lei. M.O. 195/29.03 - Lege nr. 49/2010 din 19/03/2010 privind unele masuri in domeniul muncii si asigurarilor sociale Prezenta lege aduce cateva modificari Legii pensiilor nr. 19/2000 si Codului Muncii. Astfel, potrivit modificarilor, contractul individual de munca al unui salariat va inceta de drept la data îndeplinirii cumulative a conditiilor de vârsta standard pentru pensionare si a stagiului minim de cotizare si nu la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limită de vârstă, asa cum era prevazut anterior. In aceste conditii, constatarea cazului de încetare de drept a contractului individual de munca trebuie facuta în termen de 5 zile lucratoare de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, în scris, prin decizie a angajatorului, aceasta comunicandu-se persoanelor aflate în situatiile respective în termen de 5 zile lucratoare. Atentie!!! Prezenta lege intra in vigoare incepand cu 1 aprilie 2010, ceea ce inseamna ca, incepand cu aceasta data, trebuie sa verificati daca aveti salariati care indeplinesc conditiile de pensionare si ale caror contracte vor inceta de drept. In cazul in care aveti astfel de salariati, trebuie sa le comunicati incetarea contractelor de munca in termen de 5 zile de la data indeplinirii conditiilor de pensionare. In cazul in care se doreste continuarea colaborarii cu acesti salariati trebuie incheiat un nou contract de munca cu acestia. In ceea ce priveste modificarile aduse legii pensiilor, se precizeaza ca cererea de pensionare împreuna cu actele care dovedesc îndeplinirea conditiilor prevazute de lege se depun de solicitant sau, dupa caz, de angajator la casa teritoriala de pensii în raza careia se afla domiciliul solicitantului, cu 30 de zile calendaristice înainte de data îndeplinirii conditiilor de pensionare. În cazul persoanelor ale caror cereri de pensionare au fost depuse dupa depasirea acestui termen, drepturile de pensie se cuvin si se platesc de la data depunerii cererii. Se considera depuse în termen cererile înregistrate în intervalul cuprins între data îndeplinirii conditiilor de pensionare si cea de-a 30-a zi calendaristica anterioara acestei date. M.O. 144/04.03 - Lege nr. 22/2010 din 02/03/2010 pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal Prevederile referitoare la retinerea impozitului pe venitul din pensii nu se aplică venitului din pensii realizat de persoanele cu handicap grav sau accentuat. M.O. 136/01.03 - Ordonanta de urgenta nr. 13/2010 din 23/02/2010 privind reglementarea unor masuri in vederea stimularii crearii de noi locuri de munca si diminuarii somajului in anul 2010 In anul 2010, angajatorii care incheie contracte de munca cu persoane provenite din randul somerilor aflate in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca cu minimum 3 luni anterioare datei stabilirii raporturilor de munca si pe care le mentin in activitate pe o perioada de cel putin 12 luni beneficiaza, pe o perioada de 6 luni de la data incadrarii, de scutire de la plata contributiilor de asigurari sociale pentru aceste persoane. Atentie, locurile de munca penru care se poate beneficia de aceste facilitati trebuie sa fie nou create. Scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale nu se acorda angaatorilor care au avut relatii de munca in ultimele 6 luni cu persoanele devenite somere si nici angajatorilor care care stabilesc raporturi de munca pe locuri de munca devenite vacante, rezultate in urma incetarii unor raporturi de munca in ultimele 6 luni. Scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori se acorda incepand cu luna urmatoare lunii stabilirii raporturilor de munca. In situatia in care stabilirea raporturilor de munca se realizeaza incepand cu data de intai a lunii, scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale se acorda incepand cu aceasta data. Prin notiunea de contributii de asigurari sociale se intelege contributia de asigurari sociale, contributia de asigurari pentru somaj, contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, contributia la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, contributia pentru asigurari sociale de sanatate, inclusiv contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, datorate, potrivit legii, de angajatori. In situatia in care raporturile de munca ale persoanelor pentru care se acorda aceasta facilitate inceteaza anterior perioadei de 12 luni, fie prin acordul partilor, fie ca urmare a concedierii salariatului, angajatorii sunt obligati sa plateasca sumele de care au fost scutiti pentru fiecare persoana care a fost incadrata in baza prevederilor prezentei ordonante de urgenta. De asemenea, angajatorii care au beneficiat de scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale si care, in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si data expirarii celor 12 luni efectueaza si alte concedieri, pentru motive care nu tin de persoana salariatului, sunt obligati sa plateasca contributiile de asigurari sociale de care au fost scutiti. Perioada de scutire constituie stagiu de cotizare fara plata contributiei angajatorului. M.O. 69/29.01 - Ordonanta nr. 5/2010 din 29/01/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din O.G. nr. 3/2007 privind unele masuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale Pentru copiii nascuti in perioada ianuarie 2007 - decembrie 2010, autoritatile administratiei publice locale vor acorda beneficiarilor contravaloarea in lei a trusoului pentru nou-nascuti. M.O. 61/27.01 - Lege nr. 12/2010 din 26/01/2010 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010 Cotele CAS aplicabile asupra veniturilor realizate incepand cu luna ianuarie 2010 sunt: 31,3% pentru conditii normale de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 20,8% datorate de angajatori; 36,3% pentru conditii deosebite de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 25,8% datorate de angajatori; 41,3% pentru conditii speciale de munca, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 30,8% datorate de angajatori. In cota de contributie individuala de asigurari sociale prevazuta anterior este inclusa si cota de 2,5% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cotele contributiei pentru asigurarile de somaj aplicabile incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010 sunt: contributia datorata de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 0,5%; contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 0,5%; contributia datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj de catre persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj este de 1%. Contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale este de 0,25%. Cotele de contributii datorate de angajatori in functie de clasa de risc, potrivit prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc de la 0,15% la 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar. Valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei si se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2010. Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010 este de 1.836 lei. Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul: asiguratului sau pensionarului, la 1.836 lei; unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 918 lei. Aceste sume sunt in vigoare de la 1 ianuarie 2010. M.O. 60/27.01 - Lege nr. 11/2010 din 26/01/2010 a bugetului de stat pe anul 2010 Pentru anul 2010, cotele de CASS, prevazute de Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc dupa cum urmeaza: - 5,5% pentru cota datorata de angajat, prevazuta la art. 257 din Legea nr. 95/2006 (la acest articol sunt incluse si PFA-urile) - 5,2% pentru cota datorata de angajatori; - 10,7% pentru cota datorata de persoanele care nu sunt obligate sa se asigure si care se asigura facultativ; - persoanele care nu sunt salariate dar au obligatia sa isi asigure sanatatea, potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006, sunt obligate sa comunice direct casei de asigurari alese veniturile, pe baza contractului de asigurare, in vederea stabilirii si achitarii cotei de 5,5%; - pentru lucratorii migranti care isi pastreaza domiciliul sau resedinta in Romania, contributia lunara la fond se calculeaza prin aplicarea cotei de 5,5% la veniturile obtinute din contractele incheiate cu un angajator strain; - persoanele care au obligatia sa se asigure, altele decat cele prevazute la art. 257 si la art. 259 alin. (9) din Legea nr. 95/2006, si care nu se incadreaza in categoriile de persoane care beneficiaza de asigurarea de sanatate fara plata contributiei platesc contributia lunara de asigurari sociale de sanatate calculata prin aplicarea cotei de 5,5% la salariul de baza minim brut pe tara. Aceste cote se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010. M.O. 45/20.01 - Hotarare nr. 37/2010 din 15/01/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor Potrivit modificarilor, informatiile referitoare la angajarea unui salariat trebuie completate in registrul general de evidenta a salariatilor si transmise ITM cu cel putin o zi lucratoare inaintea inceperii activitatii de catre salariat. Totodata, si informatiile referitoare la incetarea unui contract individual de munca trebuie completate in REVISAL si transmise ITM la data incetarii respectivului contract. Nerespectarea termenelor mentionate se sanctioneaza cu amenda de 1.500 lei pentru fiecare contract, fara ca valoarea cumulata a amenzilor sa depaseasca 20.000 lei. De asemenea, se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 la 5.000 lei completarea REVISAL cu date eronate. Prevederile prezentei Hotarari intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial (20 ianuarie 2010), insa dispozitiile referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor intra in vigoare in 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentati aici: